Widerøe fordobler overskuddet etter tredje kvartal

Widerøes resultat før skatt etter tredje kvartal er 46,5 millioner kroner. Etter de ni første månedene i fjor var resultatet før skatt 22,5 millioner kroner.