Store kreditor-tap etter konkurs

Oslo Skifterett har åpnet konkurs i Finance Credit Group AS.Gjeldsnemnda fant ikke tilstrekkelige verdier i selskapet.Kreditorene må se langt etter pengene sine.