Jordbrukskrav snart klart

Forhandlere fra Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag arbeider på spreng med å bli enig om et felles krav til årets jordbruksoppgjør.