Domstolene er blitt tøffere

Lang ansiennitet er ikke lenger en trygghet mot oppsigelse. Dommenesom er avsagt det siste tiåret viser at rettspraksis har endret segover tid, til ulempe for arbeidstakeren.