KrF velter kraftutbygging

Stortingsflertallet vil si blankt nei til en så omfattendekraftutbygging i Sauda og Suldal som Norges vassdrags— ogenergidirektorat (NVE) har foreslått.