Norsken, svensken, dansken og euroen

Som stor råvareprodusent og med en økonomi som i stor grad styres av oljeprisen, er norske konjunkturer ofte i motsatt ende av de europeiske.