Overskudd på 16,4 milliarder i utenrikshandelen

Et overskudd på 16,4 milliarder kroner var resultatet av Norges handel med andre land i mai i år.