Statoil sparer millioner

Statoil er et stjerneeksempel på lønnsomt enøkarbeid. Selskapet reduserte energiforbruket i 14 av sine kontoreiendommer rundt omkring i landet med 19 prosent i perioden 1997-2000. Denne besparelsen, som er på 15 millioner kilowattimer (GWh), tilsvarer 15 vindmøller eller strømbruken i 750 eneboliger.