Yngre ansatte mindre pålitelige

Det koster dobbelt så mye å ta inn og lære opp yngre arbeidstakere som å omskolere en 50-åring med lang yrkeserfaring. Yngre arbeidstakere er også langt mer upålitelige enn eldre med lang yrkeserfaring.