Phillips-kontrakt på 400 mill. til PathFinder

PathFinder Energy Services AS har fått en kontrakt på retningsboring og brønnlogging med Phillips til en verdi av 300-400 millioner kroner.