Britisk etablererkontor til Stavanger

Det britiske eksportrådet åpner denne måneden et etablererkontor iKunnskapsparken i Stavanger. Det er det første av slikefelleskontorer som britiske myndigheter setter opp i utlandet.