- Feilgrep å danne aksjeselskap

— Vi trenger et organ som kan styre utbygging på Forus, men det var et feilgrep å danne et aksje- selskap, sier Sonja Tinnesand (SV).