30.000 nordmenn over 67 er i arbeid

Drøyt en million norske kvinner og menn svarer at de er villige til å jobbe til de er 70 år. Bare rundt 30.000 gjorde det ved siste årsskifte.