Ekspertmangel fører til lavere oljeinntekter

Norskekysten syder av svart rikdom. Oljepumpene vil sørge forklingende mynt i 50 år til minst. Trolig vil man ikke klare å henteopp mer enn halvparten av oljen.