Rosenberg-glede for Oseberg

200 mann beholder jobben på Kværner Rosenberg i enda to år takket være en ny kontrakt med Norsk Hydro.