Etterlyser tiltak for olje- og gassektoren

I et brev til Energi— og miljøkomiteen etterlyser Oljeindustriens Landsforening, LO Industri, Teknologibedriftenes Landsforening og Norges Rederiforbund konkrete tiltak fra myndighetene for å videreutvikle den norske olje- og gassektoren.