Flere forsøkt lurt, mener politiet gjør lite

Politiet oppfordrer til økt årvåkenhet mot fakturasvindel.Svindlere som er dømt, har fått fire års fengsel, men mange slipperunna.