Aetat kjøper formidlingstjenester

Nå skal det bli lettere for yrkeshemmede og langtidsledige å komme inn på arbeidsmarkedet.