Strømprisene faller kraftig

Strømprisene faller kraftig. Årsakene er mildt vær og at faren for strømrasjonering er redusert.