Råder folk til å forsikre barna

Norsk Familieøkonomi advarer mot å tro at ulykker og sykdom bare rammer andres barn.