Trekker seg fra samarbeid

— At vi legger ned alt samarbeid med ledelsen er et dramatiskskritt å gå til. Men det var nødvendig. Vi har registrert en rekkebrudd på hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse, involveringog informasjon til arbeidstakernes tillitsvalgte, sier Hans MariusSaltveit, leder for YS i Statoil.