Energivekst får 290 millioner

Det nye statlige investeringsselskapet Argentum gjør sin førsteinvestering: 290 millioner kroner skytes inn i det nyetablerteselskapet Energivekst i Stavanger, som skal bidra til nyskapning påenergisektoren.