Smedvig vil ha flere rigger

Smedvig må ha utvidet sin riggflåte. Mens andre riggselskaper har rigger i opplag, vil Smedvig vokse.