Reduserer kutt til kraft­kommuner på grunn av lavere strøm­priser

Regjeringen varslet i høst at vannkraftkommuner skulle få 3 milliarder mindre i rammetilskudd. Nå skal kommunene trekkes mindre på grunn av lavere strømpriser.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier det er gledelig at kraftkommunene nå skal trekkes mindre i rammetilskudd.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I september varslet regjeringen at kommuner og fylkeskommuner med store kraftinntekter på grunn av høye strømpriser ville få 3 milliarder kroner mindre i rammetilskudd. Nå som strømprisene er lavere enn det som da ble anslått, vil likevel ikke kommunene tjene så mye som anslått. Derfor blir budsjettkuttet mindre.

– Dette er svært gledelig for både folk, bedrifter og mange kommuner i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NRK.

Får brev onsdag

Gjelsvik sier kommunene fortsatt forventes å bidra ekstra i en situasjon med store merinntekter på grunn av høye strømpriser.

– Men trekket må stå i et rimelig forhold til de merinntekter man faktisk kan realisere, sier Gjelsvik.

Etter det NRK kjenner til, vil alle berørte kommuner og fylkeskommuner få et brev om dette i løpet av onsdag.

Forslaget innebar opprinnelig et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i områder med høyest strømpriser, altså Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Forslaget utløste ganske raskt kritikk fra flere kommuner.

Blandede reaksjoner

Onsdagens nyhet tas imot med blandede reaksjoner hos kommunene. Mange ordførere mener dette viser at regjeringens opprinnelige grep var en forhastet ordning.

– Bra de lytter, og dette er et steg i riktig retning. Men behovet for justering allerede nå, tyder på at dette var en forhastet ordning, sier Høyanger-ordfører Petter Sortland (Ap) til NRK.

Sogndal-ordfører Jonas A. Sayed (KrF) sier han er avventende.

– Det er absolutt et godt signal at kommunalministeren har tatt til seg kritikken, men jeg er forsiktig avventende til jeg ser hva dette utgjør for oss i kroner og øre. Hele denne saken har vært utrolig klønete håndtert fra starten av og skapt mye unødvendig mye uro ute i kommunene, sier han.

– Roter fra dag til dag

Frps Helge André Njåstad nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget, sier han godt forstår kommunene som opplever dette som uforutsigbart og rotete.

– Dette viser bare at regjeringen roter fra dag til dag. Her presenterte de en pakke 28. september, så kom de med helt andre tall 22. desember og nå altså enda ett tall i dag, sier han.

– Løsningen som fremmes i dag, er fremdeles ikke i tråd med en tredel bidrag fra kommunene, og regjeringen setter da mange kraftkommuner i en budsjettskvis, mener Njåstad.

Det nye årsanslaget vil bli basert på strømprisen så langt i 2023 samt terminpriser for resten av året. Gjelsvik sier det vil kunne bli foretatt enda en justering av trekket i rammetilskuddet i forbindelse med det som kalles nysalderingen av budsjettet for 2023, som skjer i desember.

Trekkene som ble kjent i høst, var slik for lokale kommuner. Nå skal det altså justeres ned.

Rogaland fylkeskommune 288 millioner kroner

Eigersund 7,7 millioner

Sandnes 141 millioner

Sokndal 5,7 millioner

Lund 7,9 millioner

Bjerkreim 270.000 kroner

Gjesdal 18,8 millioner

Strand 8,4 millioner

Suldal 124 millioner

Sauda 106 millioner

Sirdal 64, 9 millioner

Publisert: