• Raymond van der Rots fra Electrocompaniet, til venstre, og Arild Stapnes Johnsen fra Norsk Telemedisin med Dagfinn Wåge og Gunnar Crawford fra Lyse. FOTO: Anders Minge

Legen ser deg på tv

Framtidens eldreomsorg betyr flere digitale hjelpemidler og færre besøk av helsepersoner i hjemmet. I januar lanserer tre rogalandsbedrifter en videotelefon for tv som er tilpasset oldemor.