• Raymond van der Rots fra Electrocompaniet, til venstre, og Arild Stapnes Johnsen fra Norsk Telemedisin med Dagfinn Wåge og Gunnar Crawford fra Lyse. Anders Minge

Legen ser deg på tv

Framtidens eldreomsorg betyr flere digitale hjelpemidler og færre besøk av helsepersoner i hjemmet. I januar lanserer tre rogalandsbedrifter en videotelefon for tv som er tilpasset oldemor.