• VG3-elever i automasjon ved Jåttå videregående skole avbildet i 2013. Nå setter regjeringen av 50 millioner kroner til kompetanseløft for lærere og utdanningspersonell. Jonas Haarr Friestad

50 millioner til lærerstipend

Undervisningsansatte kan nå få 100.000 stipendkroner hver dersom de vil heve sin kompetanse.