• VG3-elever i automasjon ved Jåttå videregående skole avbildet i 2013. Nå setter regjeringen av 50 millioner kroner til kompetanseløft for lærere og utdanningspersonell. FOTO: Jonas Haarr Friestad

50 millioner til lærerstipend

Undervisningsansatte kan nå få 100.000 stipendkroner hver dersom de vil heve sin kompetanse.