Sykehus kan få 6-timersdag

6-timers arbeidsdag ved sykehusene kan bli et virkemiddel for å redusere sykefraværet og få færre til å velge tidligpensjon(AFP).