• Thomas Førde

For alle vindar

Han skal ta energinasjonen Norge til havs igjen etter oljå. Greier me å driva vindmøller i havet til ein fornuftig kostnad, kan verdas klima— og energi- problem koma langt nærare ei løysing.