• Scanpix

Bare smuler i boet

Etter konkursen i Terra Securities ASA vil Haugesund og andre kommuner ikke få dekket sine eventuelle tap på sine investeringer i risikable, amerikanske obligasjoner.