Høyt politisk spill om bondetilbudet

Staten kommer ikke med sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag, som planlagt.