Store aksjegevinster i siktede selskaper

JMT AS og Material Management AS, de to siktede selskapene, tjente til sammen over 60 millioner kroner på verdipapirer i 2006.