• Thomas Førde

Pensjonisten vil ta av igjen

Kjell Fredheim har forsøkt å bli pensjonist minst fire ganger. Men når et flyselskap trenger hjelp til å komme på vingene, trer han straks ut av pensjo— nistenes rekker.