• Thomas Førde

- Meir trafikk fra veg til kyst

— Meir trafikk med gods og passasjerar må over fra landevegen til sjøvegen.