• Et jobbintervju kan gå riktig så bra, dersom du stiller de rette spørsmålene og har gode svar. Starter du med å spørre om når du kan få fri, kan det gå verre. TEGNING: Hilde Thomsen

- Ikke snakk om lønn på intervjuet

Her er gode råd om hva du bør spørre om på intervjuet. Og hva du for all del må styre unna!