Flere ordførere og rådmenn tror rekruttering vil bli vanskeligere

I en undersøkelse NorgesBarometeret har gjennomført blant ordførere og rådmenn på vegne av Unio, svarer 51 prosent at de tror det vil bli vanskeligere å rekruttere ansatte med høyere utdannelse.