• Kiriaki Samuelsen (t.v.) underviser nyankomne grekere i norsk. Ioanna Petrapaula (i blått) er utdannet journalist, men jobber som medisinsk assistent i Norge. Yiola Syka (t.h.) er utdannet interiørarkitekt, men har fremdeles ikke funnet noen jobb her i landet. Henning Carr Ekroll, Aftenposten

Sliter med å finne relevante jobber

De er interiørarkitekter, samfunnsvitere, journalister og har flyktet fra gjeldskrisen i Sør-Europa. Men for disse yrkesgruppene vil det trolig bli vanskelig å finne relevant jobb i Norge.