• Palentolog Robert Williams fra OD er hentet inn som gjestelærer ved St. Olav videregående skole. Skolen har hatt suksess med sitt tilbud med geofag for sisteårselever. Fredrik Refvem

Flest jenter søker realfag

55 prosent av ungdommene som har søkt videregående opplæring, har søkt til utdanningsprogrammene studiespesialisering og teknikk og industriell produksjon (TIP). For første gang er det flest jenter som søker realfag.