Nav ber deg passe på tallene

Nav Pensjon kontrollerer hvert år pensjonen til AFP-pensjonistene når resultatet av skatteligningen er klar. Har pensjonisten hatt andre inntekter enn den som ble lagt til grunn ved utbetalingen av pensjonen, vil pensjonen bli beregnet på nytt.