LO har laget ris til egen bak

Den nye hovedorganisasjonen bestående avlærere, sykepleiere og politifolk kan komme til å ryste selv LO igrunnvollene.