Fartslek mot trafikkulykker

Autoslalåm skal bli mer enn en sport for despesielt interesserte, håper Geir Hopland i Trafikksikkerhets-senteret Rogaland.