Mister kontakt

Torild Salvesen, mor til en 10.klassing påTeinå, har motforestillingene klare.