Gassgarantier til Statoil i Vietnam

Den vietnamesiske regjeringen har gittgarantier til utenlandske oljeselskaper som ønsker å delta ilandets største naturgassprosjekt til en verdi av nesten nimilliarder kroner.