• Ved yrkesskader og trafikkskader kan forsikringsselskapene gi inntrykk av at de er snille når de dekker advokatutgifter for å få avklart om skadelidte har "en sak" eller ei, mens realiteten er at de er forpliktet til det, ifølge Sandvold. Scanpix

Sivilombudsmannen hadde rett

De fleste rettslige tvister blir løst i retten. I tvister mot det offentlige kan imidlertid Sivilombudsmannen (SOM) løse saken, skriver Aftenbladets ekspert Carl Gunnar Sandvold.