Hardkjør mot norsk landbrukspolitikk

Norsk landbrukspolitikk møter kraftig motstand og krav om mindre subsidiar i landbruksforhandlingane som nå pågår i World Trade Organization (WTO).