Tore Lindholt refser Røkke

Kjell Inge Røkke har vist talent til å berike seg selv på bekostning av selskaper og andre aksjonærer, men har ikke vist noen evne til verdiskapning, mener Tore Lindholt, administrerende direktør i Folketrygdfondet.