Lærdal Finans tjente 96 millioner kroner

Finansinvesteringene gir gode penger i familiekassen til Lærdal-familien.