Hydro kjøper smelteverk i Storbritannia

Norsk Hydro har overtatt alle aksjene i Deeside Aluminium Ltd., Wrexham, et pressboltstøperi i Nord-Wales. Kjøpesummen er om lag 135 millioner kroner.