De har fint lite å gå på

Etikett-trykkeriet Nova-Print AS i Stavanger har fint lite å gå på i lokale forhandlinger etter det sentrale lønnnsoppgjøret, hevder ledelsen.