SDØE har tjent inn halve salgsprisen

Statens inntekter fra SDØE vil i inneværende år bli langt over 100 milliarder kroner. For ett år siden ønsket Statoil å overta hele SDØE for 200 milliarder.