Bunnrekord for vei-Rogaland

Mindre til veier i Rogaland. Hørt det før? Ja, men i neste års statsbudsjett settes bunnrekord for fylkets del: Enda mindre til veier i Rogaland.